Det nya lånetaket märks knappast i praktiken

Bild: Pekka Sakki

Om allt går som planerat kommer kunderna knappast att märka det lånetak som träder i kraft i juli. Taket gäller nya bostadslån och går ut på att bolån i framtiden högst får uppgå till 90 procent av bostadens värde. För dem som köper sin första bostad går taket vid 95 procent, om man har bsp-lån går gränsen också vid 90 procent.

Så om man köper en bostad för 200 000 euro beviljas man lån för högst 180 000 euro, resten ska man stå för själv. Men i praktiken förutsätter bankerna ofta mer än så. Många banker har som regel att bostaden högst får stå som säkerhet för 75 procent av köpesumman. Därmed skulle taket gå där, såvida kunden inte kan erbjuda banken fler säkerheter än bostaden.

Veli-Matti Mattila som är chefsekonom för Finansbranschens Centralförbund säger att syftet med lånetaket är att stabilisera systemet. Genom taket får den övervakande myndigheten en möjlighet att ingripa och vid behov skärpa taket. Det kan komma på fråga om det verkar finnas en risk för att hushållen överskuldsätter sig och bostadsmarknaden ser ut att bli överhettad.

Att bostadsmarknaden vaknat till liv de senaste månaderna beror knappast på att bostadsköparna passar på att agera innan reglerna ändras.

– Det är nog i första hand andra orsaker bakom det. I viss mån har det funnits en uppdämd efterfrågan och normal variation.

Kraven på säkerheterna sänks?

Tommi Orpana som är byråchef på Finansinspektionen säger att myndigheten i slutet av 2012 gjorde stickprov i bankerna som visade att ungefär en femtedel av bolånen inte skulle ha fyllt kriterierna för det nya lånetaket. Enligt honom har bankerna meddelat att de nu redan en tid agerat i enlighet med reglerna i lånetaket. Men det är information som Finansinspektionen inte kunnat bekräfta, säger Orpana.

– Bankerna konkurrerar fortfarande intensivt om bolånekunder och marginalerna har börjat minska de senaste åren. Vi får hoppas att lånetaket följs, men vi litar inte på det.

Det som Finansinspektionen oroar sig för är att bankerna sänker kraven för säkerheterna om kundens besparingar inte räcker till.

– Om bankerna strikt följer kraven på exempelvis 75 procent så kommer inga som helst problem att uppstå med lånetaket, och det borde inte komma som en överraskning för kunderna.

Det är bankerna själva som måste överväga hurdana säkerheter de godkänner i en situation där kunden behöver lån för mer än 75 procent av bostadens pris.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03