Det nya biljettsystemet försenas – zonerna införs inte vid årsskiftet

Ett nytt datum för när det nya zon- och biljettsystemet träder i kraft slås fast när man ser hur snabbt kortbytet kommer i gång, säger Suvi Rihtniemi. Ungefär fyra månader tid räknar man med för kortbyten. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

HRT:s nya zonsystem införs inte vid årsskiftet eftersom tekniken testas längre än väntat för att få bort fel. Ett nytt datum är inte satt, men det blir veterligen i början av året eller på vårkanten.

Ursprungligen var det meningen att alla tester inför det nya zonsystemet med nya biljettpriser skulle vara klart i september, och eftersom HRT räknat med fyra månader tid för alla att byta ut sina resekort skulle zonsystemet ha införts vid årsskiftet.

Nu pågår testerna ännu. Enligt Suvi Rihtniemi, vd på Helsingforsregionens trafik, handlar det om att resekorten ska kunna fungera rätt i väldigt många olika situationer och kombinationer av information.

– Vi har hittat sådant som behöver fixas, och vågar därför inte inleda kortbytena ännu, säger Rihtniemi.

Det finns en miljon resenärer med aktiva kort.

– Det rör sig om hur korten fungerar i olika situationer, då vi överför olika information om zoner, kommuntillhörighet och den tid som finns på korten så att allt blir korrekt.

Orsaken till att ett nytt datum inte slagits fast är att det kan påverkas av hur snabbt kortbytena kommer i gång. Det har förekommit bedömningar om månadsskiftet mars-april, men Rihtniemi säger att det inte finns något datum.

– Det beror på hur rask kortbytena kommer i gång, och vi strävar efter att informera väldigt aktivt om kortbyte så snart vi inleder möjligheten.

Själva zonsystemet, då gamla resekort upphör att fungera, kan inledas då "tillräckligt många bytt". Till skillnad från år 2009 då resesystemet byttes ut senast, och övergången till nya kort fick sex månader tid, finns det nu möjlighet till mobilbiljetter, säger Rihtniemi.

– I mobilsystemet sker förnyelsen i programmet, och kräver inget byte av kort.

Eftersom den möjligheten finns, och eftersom det kan hända att allt fler resenärer i samma veva slutar använda särskilda kort och övergår till mobilen, väntar HRT inte tills alla bytt.

Kristian Rehnström (SFP), medlem i HRT:s styrelse, säger att det är ett tråkigt besked att zonsystemet skjuts upp. Han anser ändå att det är viktigast att allting blir rätt, eftersom resevolymen är så stor att ett strul för redan en procent av resenärerna skulle handla om tiotusen människor.

– Zonsystemet blir något försenat för att vi vill att tekniken fungerar till hundra procent så att inte resenärer drabbas. Då är det bättre att skjuta upp.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning