Det nordiska är inte alltid en fest där allt går som på Strömsö

"Den nordiska tilliten handlar uttryckligen om en tillit till systemet, till stat och myndigheter."

Det talas ofta, inte minst i festtal, om att det finns speciella gemensamma nordiska värderingar. Detta stämmer säkert, men samtidigt kan det vara svårt att riktigt sätta fingret på vilka dessa...