Det musikaliska arvet efter Harald Andersén lever, men kammarkörstävlingen som bär hans namn är för tillfället begravd

Orgelläktaren är en plats många kopplar till Harald Andersén. Den 4 april har 100 år förflutit sedan han föddes. Sonen Henrik Andersén, dottern Rita Andersén och kantorn i Johannes församling Dag-Ulrik Almqvist minns en mångsidig musikpersonlighet. Bild: Cata Portin

Den slanka körklangen, de stämningsladdade orgelimprovisationerna, de sångbara psalmerna. Det finns många orsaker att minnas Harald Andersén. Kammarkörstävlingen som har ordnats i hans namn sedan 2003 ligger däremot på hyllan tillsvidare.

I april har hundra år förflutit sedan Harald Andersén föddes. Som kördirigent, kantor, lärare och mångsidig musikerprofil kom han att påverka både sin samtid och kommande musikergenerationer. I körsam...