"Det moderna Estland behöver EU och Nato"

Att Estland blev självständigt 1918 gav oss en god grund att bygga vårt samhälle på efter att vi blev självständiga igen efter Sovjettiden, säger Erkki Bahovski. Bild: Andras Kralla

Att Finland stod upp mot Sovjetunionen 1939 medan Estland inte gjorde det präglar både relationen mellan Finland och Estland och de bägge ländernas relation till dagens Ryssland.– Estland behöver Nato, säger Erkki Bahovski på Internationella centret för försvar och säkerhet i Tallinn.

Estland förklarade sig självständigt den 24 februari 1918, drygt två månader efter Finland. Precis som för Finlands del bekräftades självständighetsförklaringen i och med fredsfördraget i Tartu 1920....