Det mest iögonfallande hos Metha Skog är språkbråkandet

Metha Skogs dikt är på väg åt flera håll, byter gärna fot och fokus, snörar till om sig eller gör en kullerbytta just när man tror att något skall klarna. Bild: Thomas Bengs

Metha Skog praktiserar, med både sina påhitt och sin ovilja att uttrycka sig rakt på sak, en sorts språklig och konstnärlig frihet.

Det är inte svårt att förse Metha Skogs poesi med passande adjektiv: gäckande, korthuggen, komplex, manieristisk, vitsig, undflyende. Att få kontakt med dess insida, eller kanske hellre riktning, är s...