Det massmedierna för fram har ingenting med vetenskap att göra

Då inget händer flyttas undergången framåt med tio år igen och de som lider är våra ungdomar som i brist på perspektiv faktiskt tror att mänskligheten kommer att gå under inom deras livstid.

Kristian Stenius (HBL Debatt 22.10) har nog missförstått mitt inlägg (HBL Debatt 13.10). Jag har varit en trogen läsare av HBL sedan slutet av 1950-talet. HBL har varit en kär källa till information om närsamhället och internationella händelser. Dagens medier gör sig allt mer irrelevanta då de verkar tro att deras uppgift är att skola läsarna i stället för att presentera fakta på ett sätt som ger läsarna själva möjlighet till analys och egna slutsatser. Är journalistutbildningen i dag tillräckligt djup på naturvetenskapens område för att journalisten själv ens skall kunna avgöra vem som är en god rådgivare och vem som är dålig?

Vi har sett en intressant diskussion om Yle Vega i HBL:s spalter. Samma diskussion som förs om Vega kunde överföras också till HBL. Vi får en kontinuerlig ström av irrelevanta diskussioner i Vega där grundidén verkar vara att bränna lyssnartid så billigt som möjligt. Min lösning har varit att välja bort Vega. Varför skall jag kasta bort min tid på att lyssna på två medarbetare som fyller tiden med irrelevanta diskussioner sinsemellan? Orsaken till att jag skriver är att jag helst inte vill välja bort också HBL!

Gällande Stenius hänvisning till IPCC så är inte IPCC:s rapporter och sammanfattningar av politiker för politiker vetenskap. IPCC gör ingen egen forskning enligt sina egna regler. Det massmedierna för fram, där varje liten väderstörning görs till en klimatkatastrof, har ingenting med vetenskap att göra.

Jag försöker via mina egna kanaler påverka samhällsutvecklingen. Jag har under de senaste trettio åren skrivit ungefär fyrahundra artiklar och nätet är i dag, beklagligtvis(?), en bättre påverkningskanal än tidningars insändarspalter och jag når läsare internationellt.

Vi har gång på gång fått höra att jorden snart går under om vi inget gör ... då inget händer flyttas undergången framåt med tio år igen och de som lider är våra ungdomar som i brist på perspektiv faktiskt tror att mänskligheten kommer att gå under inom deras livstid.

Lars Silen, fysiker, Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning