Det lönar sig inte att skydda alla arter

Inte skulle mänskligheten överleva om vi skulle låta naturen ta över åkrarna igen.

I nyheterna har åter djur- och växtarter som hotar dö ut varit på tapeten och naturskyddsorganisationerna och naturvårdande myndigheter vädrar morgonluft och ökat inflytande. Men man måste inse vilka som är de stora och oundvikliga orsakerna bakom företeelsen: människans utbredning till följd av jordens överbefolkning och förändringarna i miljön och klimatet som skett delvis till följd av den tillväxtorienterade ekonomin. Allt detta inskränker och försämrar livsmiljön för de hotade arterna och här hjälper i många fall inte fridlysning. Intensiv jakt och överfiske hotar några arter, men bakom allt har vi slutligen befolkningstillväxten, som många människor inte vill erkänna som något problem.

Framför allt måste man behålla förnuftet och inte gå med på skydda alla arter på alla håll till vilket pris som helst. Människan är visserligen beroende av en livskraftig natur och det är den enda hållbara motiveringen till naturskyddet. Men vissa områden har nu redan tagits i människans tjänst. Inte skulle mänskligheten överleva om vi skulle låta naturen ta över åkrarna igen.

Likaså är det helt galet att tillåta på 1800-talet bortjagade vargar att åter breda ut sig inom områden med jordbruk och boskapsuppfödning; det är både dålig ekologi och ännu sämre ekonomi. Att hålla råttorna stången i städerna och lössen och mössen i hemmen anses väl vara självklart, likaså att rensa ut ogräs från växtodlingar. Sålunda finns det faktiskt både djur och växter som man under gångna tider med goda skäl har bekämpat och alltjämt borde kontrollera!

Därför är det enda rätta att hålla bebyggda områden vargfria – blickar man lite vidare omkring utanför landets gränser inser man att vargen inte är speciellt utrotningshotad – och också att begränsa antalet sälar och skarvkolonier i skärgården. Då kan vi konsumera mera fångad vildfisk och skogsvilt och uppföda kött- och mjölkproducerande djur på ett traditionellt och ekologiskt sätt. Och samtidigt låta barn och andra utan större risk röra sig i vår natur.

Jan-Erik Ingvall Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning