"Det lönar sig att fråga om stöd" – expert förklarar sommarjobbares rättigheter

Varje sommar tar många unga sina första steg ut i arbetslivet. Det lönar sig dock att redan från början hålla koll på sina rättigheter. Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Att som ung för första gången pröva sina vingar i arbetslivet kan vara överväldigande. Juuli Jokinen på de fackliga centralorganisationernas gemensamma informationstjänst Sommarjobbarinfo klarlägger frågor om arbetsavtal och arbetstagares rättigheter.

Unga människor som tar sina första steg ut i arbetslivet känner inte alltid till sina rättigheter som arbetstagare, och det kan vara svårt för dem att navigera utmaningar som arbetsavtal, inställda arbetspass och överraskande arbetsuppgifter. HBL frågar Juuli Jokinen på de fackliga centralorganisationernas gemensamma informationstjänst Sommarjobbarinfo om frågor som kan vara viktiga för sommarjobbare.

Är ett muntligt arbetsavtal tillräckligt?

– Ett muntligt, ett skriftligt och ett elektroniskt avtal är alla lika giltiga. För klarhetens skull lönar det sig ändå att be om ett skriftligt avtal. Om avtalet har ingåtts endast muntligt kan det uppstå meningsskiljaktigheter om avtalets faktiska innehåll.

Är det i sin ordning att bli hemskickad under ett pågående skift?

– Arbetsgivaren kan skicka hem en arbetstagare eller meddela att arbetspasset inte blir av. Det här måste ske med arbetstagarens tillåtelse eller på grund av vägande skäl relaterade till organiserandet av arbetet, till exempel om ett skift ställs in på grund av regnigt väder. Arbetstagaren ska ändå få sin lön för det avtalade arbetspasset.

Vad kan göras om arbetsuppgifterna inte motsvarar förväntningarna?

– Arbetsuppgifterna kan ändras tillfälligt, men arbetet som helhet bör motsvara det som har kommits överens om i arbetsavtalet.

Är arbetsgivaren skyldig att ge ett arbetsintyg åt arbetstagaren?

– Arbetsgivaren är inte skyldig till att ge ett arbetsintyg, utan det sker på arbetstagarens begäran. Det är bara att modigt be om att få det.

Vad är ett nollavtal? Är det vettigt att ingå ett sådant?

– Ett nollavtal är ett flexibelt arbetsavtal utan en lägre gräns för arbetstiden. För en del är ett nollavtal säkert passande, men avtalet möjliggör att det kan finnas veckor då du inte jobbar alls. Det betyder att du inte heller får någon lön för dessa veckor.

Vem kan kontaktas om det blir problem eller uppstår oklarheter?

– De fackliga centralorganisationernas informationstjänst Sommarjobbarinfo betjänar ända till slutet av augusti. Fackförbunden kan också annars hjälpa till. Arbetarskyddsförvaltningen står också till tjänst.

Unga kan ofta ha svårt att hävda sina rättigheter gentemot vuxna i maktpositioner. Hur ska en ung person finna modet att stå upp för sina rättigheter?

– Det lönar sig att fråga om stöd, till exempel av mer erfarna arbetskamrater. Man kan också vända sig till sina vårdnadshavare. Det är även bra att tala med arbetsgivaren. Det kan hända att varken arbetstagaren eller arbetsgivaren vet exakt hur de bör utforma ett arbetsavtal på bästa möjliga sätt. Det är också viktigt att arbetstagaren själv lär sig att ta initiativ. Att lära sig att föra sin egen talan och att stå upp för sig själv är en viktig del av att komma in i arbetslivet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning