Det krisar – så varför duger inte socionomerna?

Bild: Wilfred Hildonen

Socionomerna glöms ofta bort i diskussionen om personalen inom småbarnspedagogiken. Socionomerna har också mycket att ge.

Helsingfors stad kom 11.12 ut med ett nödrop gällande personalsituationen inom småbarnspedagogiken. De skriver att problemet med tillgången på personal har krisat till sig till följd av flera kombinerade faktorer. En förklarande orsak är den länge otillräckliga finansieringen av utbildningsplatser.

De ger förslag på hur man genom statliga beslut kunde stöda Helsingfors i kampen. Ett av deras förslag är att öka antalet nybörjarplatser både när det gäller Helsingfors universitets lärarutbildning med inriktning på småbarnspedagogik och i fråga om utbildningen i huvudstadsregionen av barnskötare inom småbarnspedagogik på såväl finska som svenska.

Inom småbarnspedagogiken finns enligt lagen tre yrkesbeteckningar: lärare, socionom och barnskötare inom småbarnspedagogik. Helsingfors stad önskar nu en ökning av antalet platser på lärar- och barnskötarutbildningen. Socionomutbildningen nämns tyvärr inte på denna punkt, trots att även vi har en vilja att erbjuda tilläggsplatser och har uttryckt detta i möten med Helsingfors stads representanter.

Enligt Talentias senaste rapport Vastavalmistuneiden urapolut 2019 jobbar 31 procent av de nyfärdigblivna socionomerna som barnträdgårdslärare eller lärare inom småbarnspedagogik. Av hela personalen utgör socionomerna enligt Utbildnings- och kulturministeriets rapport från 2017 16,2 procent. Det har alltså funnits ett intresse bland studenterna inom socionomutbildningen att jobba inom småbarnspedagogiken. Socionomutbildningen har dessutom en bättre dragningskraft än lärarutbildningen. I ansökningsrundan 2019 hade vi 154 förstahandssökande på 54 platser, medan Helsingfors universitet hade bara 22 förstahandssökande på 33 platser.

Vi önskar att man på statlig nivå också kunde stöda socionomutbildningen för att åtgärda personalbristen inom småbarnspedagogiken. Samtidigt åtgärdar man också personalbristen inom den sociala sektorn.

Vi är också oroliga för socionomernas framtida intresse för att arbeta inom småbarnspedagogiken. Nu har Helsingfors stad antytt att de inte är viktiga att satsa på och kanske inte heller attraktiva ur arbetsgivarens synvinkel. Detta ställningstagande styrker igen den bild våra studenter har, att de inte behövs på det småbarnspedagogiska fältet på grund av deras utbildning. Osäkerheten kring arbetsbilden och lönesättning minskar också på intresset hos studenterna.

Diskussionen i medier om personalen inom småbarnspedagogik kretsar kring lärare och barnskötare, medan socionomerna ofta glöms bort. Socionomerna har också mycket att ge inom småbarnspedagogiken. Deras utbildning ger dem kompetens och förmåga att hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande. Detta är syftet med småbarnspedagogiken enligt Lagen om småbarnspedagogik, men ändå duger socionomerna inte?

Noora Lohi lektor i småbarnspedagogik Bettina Brantberg utbildningsansvarig lektor för socionomutbildningen Carina Kiukas prefekt Yrkeshögskolan Arcada

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning