Det krävs ett ja, annars är det nej

Bild: Mostphotos

Det är dags att skärpa lagstiftningen om sexualbrott. Sexuellt umgänge 2020 ska baseras på bägge parters uttryckliga vilja.

En arbetsgrupp presenterade på tisdagen – inte en dag för sent – en skärpning av lagstiftningen om sexualbrott. Det förslag som arbetsgruppen lade fram är bra, den sexuella integriteten stärks. En cen...