Mer arbete för att hitta fler arbeten

Statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni och arbetsminister Tuula Haatainen är i en central position då regeringen vill öka sysselsättningen. Bild: Heikki Saukkomaa

Innehållet i mellanrapporterna från de arbetsgrupper som regeringen har tillsatt för att höja sysselsättningen lär vara magert. Regeringen måste senast nu lägga på ett kol.

Regeringens ambition att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent kräver att 60 000 fler sysselsätts. Det är regeringens viktigaste mål. De senaste sysselsättningssiffrorna från Statistikcentralen visa...