Det kommer att hända igen

Urbana jordbävningskatastrofer är extra komplicerade. Befolkningstätheten är hög, bristen på utrymme stor, inte minst på grund av rasmassorna. Folk som förlorat sina hem slår sig ner där de kan.

Klockan var 16.55 lokal tid när spänningen i jordskorpan utlöstes. Under de följande 30–60 sekunderna, i ett kraftigt efterskalv strax senare, och av efterskalv, skador och sjukdomar under veckorna so...