Det kan vara skönt att köpa en hobby till sitt barn i stället för att sätta tid på att vara med och driva hobbyverksamheten

"Det som också behöver förtydligas är att visa vilken skillnaden är om man deltar och gör tillsammans eller om man bara väljer att köpa tjänster."

Sista numret av lägertidningen var klart att gå i tryck under efternatten. Vi var redo att stifta ihop arken som kopieringsmaskinen spottade ut. Tidtabellen verkade hålla – lägerdeltagarna skull...