Det kan brinna i skorstenen utan att du märker det

Sotarmästare Pekka Palander. Bild: Cata Portin

Kommer du ihåg när din skorsten senast blev sotad? Om inte så är det dags att beställa en sotare. Annars kan det hända att hemförsäkringen inte täcker om huset brinner upp.

Förra året kom sotaren automatiskt hem till dig och sotade din skorsten. Nu i år gör hen inte det längre på grund av en lagförändring och det är nu på ditt ansvar att beställa en sotare.

– Många människor vet verkligen inte att man själv måste beställa en sotare. Vi väntar oss rusning på hösten eftersom eldningssäsongen då börjar och människor inser att skorstenen behöver sotas då den inte drar, säger sotarmästare Pekka Palander.

Palander har jobbat med sotning i 40 år och han anser att lagförändringen har gjort sotningsbranschen mera osäker jämfört med tidigare.

Viktigt för brandsäkerheten

Eldstäder och rökkanaler i bostäder som används året runt ska sotas varje år. Fritidsbostäder och bastur sotas i stället vart tredje år. I samband med sotningen kan sotaren berätta om skicket på eldstäderna och rökkanalerna samt om säkerhetsbrister.

– Det är viktigt för brandsäkerheten att skorstenen sotas regelbundet. Man undviker att sot och tjära samlas i skorstenen, som kan börja brinna. Dessutom blir det bättre drag i skorstenen och man sparar ved, säger Palander.

Regelbunden sotning minskar risken för soteld, som innebär att tjäran i skorstenen börjar brinna. Temperaturen stiger lätt över 1 000 grader Celsius, vilket leder till försvagningar i skorstenen. De här försvagningarna kan i sin tur leda till brand utanför skorstensmuren. En vanlig orsak till soteld är eldning med sur ved. Energin går till att torka veden, vilket leder till att vatten och ånga bildas. De kyler ned rökgaserna och kondensering kan uppstå. En annan vanlig orsak är dålig lufttillförsel när man eldar. Elden pyr med låg förbränning och som en följd bildas stora rökgaser.

– Genom att elda rätt minskar man riskerna, säger Pekka Palander. Bild: Cata Portin

– Det kan uppstå soteldar utan att man märker det, säger Palander. Då kommer det väldigt mycket rök, som är väldigt mörk. Man kan också se gnistor ur skorstenen. I värsta fall kan sotelden sprida sig till andra delar av huset. Man ska genast ringa till brandkåren om man upptäcker att en soteld brutit ut eftersom elden kan sprida sig väldigt snabbt.

Tjära är också farligare än sot om den börjar brinna eftersom elden sprider sig snabbare i skorstenen och röken från tjärbranden är giftig. Gnistor i röken kan sprida sig och orsaka mark- och skogsbränder, berättar Palander.

Efter soteld får varken skorstenen eller eldstaden användas förrän den har blivit kontrollerad och putsad av en sotare.

Under 2018 har hittills 21 soteldar inträffat jämfört med 25 under år 2017, uppger Västra Nylands räddningsverk.

Sotaren guidar

För att minska riskerna för soteld är det viktigt att sota regelbundet. Eldning med torr ved och tillräcklig luft i eldstaden minskar också riskerna.

– Genom att elda rätt minskar man riskerna. Man ska sätta veden korsvis och tända elden ovanifrån. Spjället ska också öppnas när man börjar elda, säger Palander.

Andra faktorer påverkar också eldningen, berättar Palander. Till exempel köksfläkten och vindens riktning utomhus kan göra att det inte drar i skorstenen.

Täcker försäkringen soteld?

Skorstenen och eldstäderna ska sotas regelbundet och säkerhetsföreskrifterna ska följas, uppger Lokal-Tapiola. Om skorstenen inte har sotats på en lång tid och föreskrifterna inte följts, kan ersättningen bli lägre eller utebli.

Rättelse 3.7.2018 kl. 10:18: Tidigare stod det att Pekka Palander har jobbat med sotning i 20 års tid, vilket nu är rättat till att han har jobbat med det i 40 års tid.

– Företagare inom sotningsbranschen kan hittas på sidan www.nuohoojat.fi eller i lokaltidningen. En del sotare skickar ut broschyrer till kunderna.

– Sotarna har ansvar för olika distrikt. Kolla upp om sotaren sotar i ditt bostadsområde.

– Sotaren ska ha en yrkesexamen och sotarmästaren en specialyrkesexamen.

– Sotningens pris beror på vad som behöver göras. Tyvärr finns den gråa marknaden också inom sotningsbranschen så det är viktigt att alla papper är i skick.

– Det är på fastighetsägarens ansvar att beställa sotare och att se till att sotaren kan komma upp på taket på ett säkert sätt.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning