Det kan bli två flytande LNG-terminaler i Finska viken

Den gasledning som binder ihop gasnäten i Finland och Estland, Balticconnector, går mellan Ingå och Paldiski. Bild: Kuvatoimisto Kuvio Oy /Anders Portman

Allt går som tänkt med Finlands och Estlands gemensamma planer på en terminal för flytande naturgas, LNG, försäkrar finska Gasgrid. I Estland går ändå diskussionen het om vem som ska bygga kajen för den flytande terminalen och hyra in den.

Finska gasnätsbolaget Gasgrids vd Olli Sipilä vill på inget sätt kommentera den diskussion kring terminalen för flytande naturgas, LNG, som pågår i Estland. Utredningarna kring terminalprojektet pågår i samarbete mellan Finland och Estland, uppger Sipilä. Han vill inte heller uppge var terminalen ska placeras, men hoppas kunna komma med mer konkreta uppgifter inom några veckor.

På torsdagen kunde Estlands kommunikations- och ekonomiminister Taavi Aas (Centerpartiet) på en presskonferens meddela att man på den estniska sidan börjar nå en konkret lösning kring den planerade LNG-terminalen. Den privatägda energikoncernen Alexela tar hand om byggandet av hamnkonstruktionerna och inhyrningen av terminalen, medan Gasgrids motsvarighet i Estland, Elering, står för infrastrukturen och anslutningen till gasnätet.

– Men det finns också en plan B om det här inte går i lås, säger Aas.

I Estland har det varit viktigt att själva terminalen och gashandeln sker på marknadsmässiga villkor och sköts av en privat aktör, medan själva infrastrukturen alltså anslutningen till gasnätet, bekostas av staten. Samma villkor gäller i Finland, men här har diskussionen mellan eventuella aktörer inte fått någon offentlig uppmärksamhet. EU:s regler kräver att gasförsäljning och infrastruktur ligger i olika bolag.

Det var i slutet av april som Finland och Estland undertecknade ett avtal om att tillsammans hyra en LNG-terminal. En sådan terminal anses vara det snabbaste sättet att frigöra sig från beroendet av rysk naturgas. Tanken är att terminalen ska kunna tas i användning redan i höst.

Olli Sipilä uppger att den mer exakta tidtabellen utreds just nu.

Het diskussion i Estland

Då planen på en gemensam terminal presenterades i början av april hette det att terminalen inför nästa höst först skulle placeras vid den estniska kusten om hamnen där blir klar först. Om ett drygt år skulle den sedan flyttas till någon ort i södra Finland. Den finländska marknaden är betydligt större än den estniska, därför ska terminalen finnas här när alla konstruktioner väl är färdiga.

Diskussionen om LNG-terminalen har gått het i Estland, medan Gasgrid och Olli Sipilä inte vill kommentera situationen i Finland innan alla detaljer är klara.

I Estland har man diskuterat både vem som ska stå för byggnadskostnaderna för att förbereda hamnen i Paldiski för en flytande LNG-terminal och för kostnaderna för att hyra in terminalen.

Diskussionen har gällt huruvida staten och Gasgrids motsvarighet söder om Finska viken, Elering, ska delta i kostnaderna för den nya LNG-terminalen och vilka kostnader staten och Elering i så fall ska stå för. Enligt ett förslag som lades fram på onsdagen kommer statens andel att begränsas till att ansluta gasledningen från terminalen till det ledningsnät som redan finns på plats.

Gasgrid har inte uppgett vilken ort i Finland som är aktuell för en LNG-terminal, medan estniska medier uppger att terminalen placeras i Ingå. Sipilä vill i det här skedet inte heller kommentera placeringsorten.

– Vi kommenterar när helheten är klar, säger Sipilä.

Kanske två terminaler

Enligt det estniska rundradiobolaget ERR är det möjligt att Alexela förbereder sig för en terminal som skulle fungera också efter att den gemensamma finsk-estniska terminalen flyttar till Finland. Det skulle innebära två nya terminaler på varsin sida om finska viken. På sikt finns ett behov av mera LNG i regionen när EU ska frigöra sig från den ryska gasen. En ny rörledning för gas blir klar till exempel mellan Litauen och Polen, påpekar Aas.

Enligt ERR förhandlar Gasgrid, Elering och Alexela just nu tillsammans om ett LNG-fartyg, men det är inte klart ännu att just det fartyget kommer till någon av hamnarna i Finska viken. ERR uppger att det också finns andra alternativ och att kostnaderna för terminalen är beroende av vilket fartyg som hyrs in.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning