Det heter Sápmi, inte Lappland

"Det är kanske inte uppenbart för svenskspråkiga i Finland att ordet 'lapp' är ett rasistiskt ord."

Det är många som känner till Ayer's Rock, sandstensmonoliten i Australien. Det är också många som vet att den inte heter så. År 1993 byttes namnet från sitt koloniala namn Ayer's Rock till ett d...