Det här behöver du veta om den nya vägtrafiklagen

Ett av syftena med den nya vägtrafiklagen är att göra det tryggare för cyklisterna i trafiken. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Den nya vägtrafiklagen påverkar i första hand cyklisterna, som nu ska kunna röra sig tryggare i trafiken. Men också fotgängarna och bilisterna måste lära sig en handfull nya vägmärken.

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni. Den vanliga trafikanten påverkas inte avsevärt, däremot innebär den mycket jobb för till exempel kommunerna och polisen.

– En vanlig trafikant behöver inte oroa sig för att ge sig ut i trafiken i början av juni, säger Juha Valtonen, forskningschef vid Trafikskyddet.

Ett av de nya vägmärkena som betyder att bilar och spårvagnar måste väja för cyklister. Bild: Traficom

Han säger att det var på tiden att ändringarna gjordes. Stora delar av den föregående lagen härstammar ända från 1980-talet.

Bestämmelser om bland annat vägmärken, vägmarkeringar, trafikljus och fordons hastigheter finns nu i den nya lagen och inte längre i förordningar. Det innebär att flera förordningar upphävs, bland andra vägtrafikförordningen och förordningen om användning av fordon på väg, uppger Transport- och kommunikationsverket.

– Ett exempel på detta är att de fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna för skåpbilar, likbilar, servicebilar och husbilar försvinner, säger Valtonen.

Nya vägmärken

Den nya vägtrafiklagen medför också en handfull nya vägmärken. Några nya vägmärken är exempelvis varningsmärke för gående, märke för cykelfält och minimihastighet. Många märken har också förtydligats genom att förenkla figurerna.

En annan ändring är att den gula spärrlinjen blir vit.

Maria Hoikkala, polisöverinspektör vid Polisstyrelsen, säger att den nya lagen till viss del förutsätter att man kan läsa andra trafikanters tankar. Arkivbild. Bild: Henri Forss/SPT

Lagen träder i kraft den 1 juni 2020.

Lagen ska göra trafiken smidigare och säkrare och skapa förutsättningar för digitalisering och trygg automatisering av trafiken.

I samband med att den nya lagen träder i kraft upphävs även flera förordningar, bland andra vägtrafikförordningen och förordningen om användning av fordon på väg.

Den nya vägtrafiklagen svarar också på de krav som ställs i internationella konventioner och EU-lagstiftningen.

Källa: Transport- och kommunikationsverket

Valtonen säger att det här främst är en fråga för dem som sköter vägunderhållet. Vägmärkena ersätts under en övergångsperiod på 10 år. Den gula spärrlinjen ska ersättas inom 3 år.

– Största delen av trafikreglerna baserar sig inte bara på nationell lagstiftning utan också på internationella avtal, säger Valtonen.

Cyklister: Tänk på detta

I synnerhet säkerheten för cyklister förbättras i och med den nya lagen. En konkret ändring är att en röd baklykta blir obligatorisk för cyklister som cyklar i mörker.

Andra saker som är bra för cyklister att notera är att alla cykelvägar i regel blir enkelriktade. Om en väg tillåter att man cyklar i båda riktningar ska det märkas ut. I Finland finns det oftast bara cykelväg på den ena sidan av körbanan, och då är den dubbelriktad. Det förblir antagligen så också i framtiden, enligt Valtonen.

Cykelgator är ett annat nytt fenomen som ska ge cyklister fri passage.

– På cykelgatorna ska andra fordon anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Den här typen av cykelgata finns redan i Joensuu och Uleåborg, säger Valtonen.

En vanlig trafikant behöver inte oroa sig för att ge sig ut i trafiken i början av juni.

Dessutom lanseras ett helt nytt vägtrafikmärke som liknar trafikmärket för övergångställe. Märket kommer att finnas där cyklister korsar vägen, och där har bilister samma väjningsplikt för cyklister som för fotgängare.

Maria Hoikkala, polisöverinspektör vid Polisstyrelsen, säger att den nya lagen i början kan te sig problematisk om det till exempel sker en olycka vid platser där man ännu inte hunnit byta trafikmärken.

Juha Valtonen, forskningschef vid Trafikskyddet, säger att den nya vägtrafiklagen speciellt främjar säkerheten för cyklister. Bild: Traficom

– Det är inte sagt att man kan lita på att man gjort rätt som cyklist om det ännu inte finns någon märkning, och därför är det viktigt att vara försiktig, säger Hoikkala.

Bil- och motorcykelförare: Tänk på detta

De som kör bil eller motorcykel ska hålla extra noga koll på ändringar som bland annat gäller hastighetsbegränsningar och parkering. Några exempel på ändringarna:

Den som kör ett fordon som ska köras om får inte försvåra omkörningen på något sätt. Vägar kan också få en minimihastighet som inte får underskridas.

På en dubbelriktad väg i en tätort blir det tillåtet att stanna och parkera på vänstra sidan av vägen om det inte medför fara eller olägenhet för trafiken.

Det blir obligatoriskt med en röd baklykta när man cyklar i mörker eller om sikten är dålig.

Cykelvägar blir i regel enkelriktade.

Det kommer ett nytt vägmärke som anger att fordon och spårvagnar ska väja för cyklister som korsar körbanan.

Det blir tillåtet att transportera passagerare med cykel oberoende av ålder.

Bilister och motorcyklister

Den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen för skåpbilar, likbilar, servicebilar och husbilar försvinner.

Vägar kan få en minimihastighet som inte får underskridas.

Det blir tillåtet att parkera på vänstra sidan av vägen på en dubbelriktad väg i tätort om det inte medför fara eller olägenhet för trafiken.

När man kör på en cykelgata ska körhastigheten anpassas till cykeltrafiken.

Mopedister och traktorförare

I tätorter ska mopeder köra i körfilen och inte på vägrenen.

Säkerhetsbälte ska användas också i traktorer och arbetsmaskiner.

Det är förbjudet att bogsera med en moped om det medför fara för andra vägtrafikanter eller stör körningen.

Förutse trafiken

Maria Hoikkala säger att en stor nyhet är att den nya lagen inbegriper en skyldighet att vara förutseende. På så sätt förutsätter den till viss del att man kan läsa andra trafikanters tankar.

– Vi har sedan tidigare tillitsprincipen, men det här innebär att man på ett nytt sätt ska beakta andra trafikanters beteende och anpassa sig därefter, säger Hoikkala.

– Såklart behöver man inte stanna vid grönt ljus för säkerhets skull bara för att vänta ifall den andra kör mot rött, men man är skyldig att ge akt på sådant som är avvikande, fortsätter hon.

För polisens del innebär den nya lagen också nya sätt att arbeta.

– Polisen delar inte längre ut ordningsböter för trafikförseelser utan en administrativ avgift.

Enligt Hoikkala innebär det ingen större förändring för trafikanternas del. Till exempel är summorna i hög grad desamma som förut.

Hindra alkoholpåverkade förare

Lagen medför även att polisen kan hindra förare som är påverkade av alkohol, men som enligt provresultatet inte når upp till gränsen för rattfylleri, från att fortsätta köra. Hoikkala medger att det kan vara svårt att bedöma olika situationer, men lagen förutsätter att berusningen klart ska ha påverkat förarens körförmåga.

– Hittills har vi fört konstruktiva diskussioner i fall som dessa, men nu ger lagen oss tydligare rätt att ingripa i situationer som kan ha betydelse för trafiksäkerheten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning