Det här behöver du veta om den nya vägtrafiklagen

Ett av syftena med den nya vägtrafiklagen är att göra det tryggare för cyklisterna i trafiken. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Den nya vägtrafiklagen påverkar i första hand cyklisterna, som nu ska kunna röra sig tryggare i trafiken. Men också fotgängarna och bilisterna måste lära sig en handfull nya vägmärken.

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni. Den vanliga trafikanten påverkas inte avsevärt, däremot innebär den mycket jobb för till exempel kommunerna och polisen.– En vanlig trafikant behöver...