Det goda läsandet

En modern trend är att litteraturkritiker börjat iscensätta sig själva i sina recensioner. En del går in för att charmera läsarna med sin egen röst på bekostnad av författarens och bokens, skriver Merete Mazzarella.