Det globala skuldberget växer

Det finns inga absoluta gränser för vad som är för mycket.

Skuldsättning har mycket laddning. Många upplever att idealet vore ingen skuld alls, men ändå ser vi ett samhälle fullt av skuldsättning. Mer än hälften av Finlands hushåll har någon form av lån...