Det går inte att övervinna havet, men nog att berätta dess berättelser

I Lotta Törnroths bilder förekommer havet och vid det en människogestalt som det strålar ljus ifrån. Här: Fyren, Nuup Kangerlua, 2017. Bild: Lotta Törnroth

Lotta Törnroth fotograferar alltid i mörker eller dunkel, ofta i gryningen, under den tiden på dygnet då känslan av saknad har en tendens att svalla upp som häftigast i människan. Havets tragedier är hennes material.

Tro inte ett ord av vad jag säjer, allt är sant.Så inleds Märta Tikkanens Storfångaren, en roman om en Grönlandsresa skriven i angelägen staccato med flackande minnen och tankar om kärlek insprä...