Det går att investera i skog som andra sköter

En fond med egen skog kan upplevas som mer konkret jämfört med en fond som investerar i värdepapper och ränteinstrument, säger ÅA-forskaren Jonas Spohr. Bild: Vea-Matti Väärä

En nyhet på fondmarknaden är en fond som inte äger aktier i skogsbolag men äger själv skogen.– Den fysiska varan gör kanske fonderna attraktiva för vissa personer. Ett annat motiv kan vara att diversifiera risken.Det säger Jonas Spohr, universitetslärare och forskare vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

– En fond med egen skog är ett konkret objekt jämfört med en fond med värdepapper och ränteinstrument, där en investerare inte har insyn i den handel som drivs, resonerar Spohr.

Samhällsekonomiskt är det också bra om folk i stället för att ha pengar på vanliga konton investerar dem i något som kan ge en avkastning, säger han.

För tre år sedan fanns det i Finland fyra fonder som investerat direkt i skogsfastigheter. De hade ändå tröskelsummor som gjorde dem relevanta endast för storinvesterare. Därefter har det dykt upp ett par andra skogsfonder med tröskelsummor som gör det tillgängliga för ordinarie fondsparare.

Målgruppen är därför stor men de som verkligen köpt andelar verkar ännu vara få. Matti Vikström är ordförande för aktiespararföreningen Varsinais-Suomen Osakesäästäjät. Han känner ingen i föreningen som skulle ha investerat i en skogsfond. Vikström har också kollat med folk i skogsvårdsföreningar.

– De här människorna har egna skogsspalter och investerar direkt och inte via fonder.

Fonderna har marknadsförts i vissa regioner till skogsägare med tanken att de kan återplacera intäkter från virkeshandel i indirekt ägande av skog. Här finns en poäng i och med att det i alla fall inte är lätt att investera i mer skog, i alla fall inte i södra Finland.

Det finns så mycket annat som avgör priset, säger Fredrik Granberg vid Väståbolands Skogsvårdsförening.

– Priser som betalas för skogsfastigheter är mycket högre än avkastningen. Människor vill exempelvis också komma åt jaktmarker.

– Mervärdet syns i priset. I inre delar av landet är utbud och efterfrågan helt andra, säger Granberg.

Det är där man hittar exempelvis United Bankers 60 000 hektar och andelsbanksgruppens fondskogar på 11 000 hektar. Tanken är att volym ska ge besparingar i skogsskötseln. Ett kort avstånd till virkesköpare är också viktigt.

– Om man kan göra saker i stor skala är det billigare, säger placeraren och aktieboksförfattaren Tom Lindström.

Utdelningen i skogsfonder baserar sig delvis på värdestegring. Skog kan bli mer värd med en ägare än då den är splittrad på många, som inte kan sälja virke lika effektivt och för samma pris.

– United Bankers har också meddelat att de i första hand satsar på skog som kommer att avverkas relativt snabbt, för att få kassaströmmar. På lång sikt ska de bli jämnare.

– En ny fondmodell innebär ändå nya frågor, säger Lindström.

– Hur går det exempelvis om en stor andelsägare vill lämna en fond, frågar han. Kapital är bundet till skogar, som inte säljs på några bankdagar. En fond kan ändå ha regler som ger tid för att sälja virke för rätt pris och vid rätt tidpunkt.

Det är omöjligt att dra slutsatser om utvecklingen, säger Lindström. Han betecknar ändå skogsfonder som ett bra alternativ för att placera och sprida risken.

– För dem som inte har kunskap eller vilja att placera i riktig skog är det avsevärt lättare då man inte behöver fundera på skötsel och avverkning.

Intresset för skog har stärkts i Sverige, särskilt bland dem som fötts på 1940- och 1950-talen. De söker trygghet.

Trygghetsaspekten kan öka intresset för skogsägande genom fonder, tror Jonas Spohr vid ÅA.

– Som fondsparare skulle jag kanske känna mig säkrare med konkreta fysiska tillgångar, skog som hittas på kartan. Samtidigt kan det vara skönt att slippa bry sig om ett ideligen fluktuerande marknadspris på investeringen vilket kan vara svårt med värdepappersfonder vars prisnoteringar uppdateras dagligen.

Det kan också handla om att gardera sig mot kursnedgångar, högre räntor och inflation.

– Undermedvetet har kanske människor förstått att det här marknadsläget med mycket låga räntor och nästan ingen inflation inte fortsätter i alla oändlighet. Vad som än händer pengarna, står skogen kvar och är troligen värd något även i framtiden.

Fakta

Följer egna konjunkturer

Skogsfondernas mål är att genom de stora volymerna få en bättre avkastning från skogen i köp, skötsel och virkeshandel.

En fördel med skogsfonder är att skogens värde inte korrelerar med börsens rörelser. Därför utgör de ett bra objekt om man vill sprida sina investeringar.

Den som investerar i skogsfonder kan inte räkna med stor avkastning, däremot är den tämligen stabil: på lång sikt har virkespriset i stort sett motsvarat inflationsutvecklingen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03