Det gäller att våga lyssna på det man känner, att tro på intuitionen

"Vi odlar ekologiskt och då finns det inte så många verktyg att ta till i det skedet ogräsen börjar ta över eller jorden inte lyckas leverera tillräcklig näring åt den växande spannmålen."

För att komma i gång med dagen och sedan kunna sätta mig vid mitt skrivbord tog jag en runda på åkrarna. Hela sommaren har jag haft nästan en overklighetskänsla. Allt ser så bra ut. Alltid kunde...