Det finska och det svenska

Gränsland. Juhani Seppänen på gränsen mellan Finland och Sverige. Bild: Intervisio

I sin senaste programserie utforskar Juhani Seppänen det genuint finländska. Hit hör också finlandssvenskarna.

Finland är finländskt sänds i Yle TV1 tisdagar kl. 20.00, repris söndagar kl. 13.30 och måndagar kl. 9.30.

Författaren och läkaren Juhani Seppänen har tidigare gjort programserierna Finland är svenskt och Finland är ryskt där han ringat in hur närheten till dessa grannländer präglat Finland. Nu under jubileumsåret avslutas programserietrilogin med Suomi on suomalainen, Finland är finländskt, en utforskning av de typiska finska/finländska särdragen och fenomenen, i den mån det ens finns något renodlat sådant. I det femte avsnittet som handlar om Finland och Sverige sipprar det svenska in i Finland, och det finska in i Sverige. Det handlar om banden mellan dessa två länder än en gång, om finlandssvenskar och Sverigefinländare, det svenska och det finska språkets ställning i de båda länderna.

Greppet är till stor del historiskt, och bland de intervjuade finns historikern Henrik Meinander, historikern Laura Kolbe, komikern André Wickström, forskarstuderanden Kai Latvalehto, författaren Tommi Uschanov och musikern Jan Jämsen.

Det handlar om att det var personer som talade svenska som ledde den fennomanska rörelsen på 1800-talet som verkade för att höja det finska språkets ställning. Högreståndspersoner med svenska som modersmål bytte språk genom att förfinska sina namn och sätta sina barn i finskspråkiga skolor.

Inbördeskriget 1918 hade också språkliga förtecken och språkstriden på 1930-talet beskrivs som betydligt hätskare än dagens klimat. Svenskspråkiga finländare började ses som främmande, ofinländska, en uppfattning som motbevisades under vinter- och fortsättningskriget då även finlandssvenskar försvarade sitt land. Till de mörka sidorna i historien hör också de rent rasistiska, rasideologiska, attityder som odlats bland vissa svenskspråkiga gentemot språkmajoriteten.

Det sägs även en del intressant om banden mellan Finland och Sverige. Finska har alltid talats i Sverige; redan på medeltiden sålde finska handelsmän sina varor på Stockholms gator. Finländare i Lappland anses ha större likheter med norrlänningar i Sverige än nylänningar i södra Finland. Och mäenkieli, som egentligen är en finsk dialekt, sägs vara ett begrepp som uppfunnits av de finskspråkiga i norra Sverige för att visa lojalitet mot sitt fosterland och särskilja sig från Finland – på samma sätt som även finlandssvenskar har haft behov av att bevisa sin finländskhet.

Seriens alla tio delar kan ses på Arenan. De övriga avsnitten tar upp teman som det finska språket, stolthet och skam, ekonomi, musik och nationalism.

Malin Slotte TV-redaktör

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03