Det finska arbetslivet har blivit sämre

Enligt min erfarenhet, om jag jämför med 1990-talets arbetsliv, har det finska arbetslivet blivit sämre.

Jag började arbeta för fem år sedan som inhoppare via ett bemanningsföretag i huvudstadsregionen vid sidan om universitetsstudier. Jag hade redan då en annan examen som gav behörighet till uppgifter i...