Det finns redan en tvåspråkighetskommitté

Det verkar som om beslutsfattarna i staden inte tycks vara medvetna om att stadsstyrelsen själv har tillsatt en tvåspråkighetskommitté som verkat sedan 2016.

HBL (26.11) rapporterar om behandlingen av stadens likabehandlingsplan i stadsstyrelsen, där planen bordlades på förslag av Marcus Rantala på grund av att "planen hade identifierat stora brister i den svenska servicen, men ändå har beredningen, enligt Rantala, inte tagit fram ett enda konkret förslag för att åtgärda bristerna".

Pia Pakarinen, biträdande borgmästare skriver i en insändare (HBL Debatt 2.12) om vikten av svenskspråkig service i Helsingfors utan att egentligen ha några konkreta förslag på vad som kunde göras.

Det verkar som om beslutsfattarna i staden inte tycks vara medvetna om att stadsstyrelsen själv har tillsatt en tvåspråkighetskommitté som verkat sedan 2016. Uppgiften är att följa och bedöma hur tvåspråkigheten genomförs i de tjänster som staden erbjuder och bland stadens anställda; att behandla planmässigt främjande av tvåspråkigheten i stadens verksamhet; att komma med framställningar om främjande och genomförande av tvåspråkigheten och att rapportera om hur tvåspråkigheten genomförts och om arbetet på att utveckla stadens tjänster och personalens språkresurser inom de målområden som kommittén bestämt.

Denna kommitté borde ha hörts innan likabehandlingsplanen diskuterades på stadsstyrelsens möte. Då kunde stadsstyrelsen kanske ha undvikit det fatala att påpeka brister utan att ha konkreta förslag för att åtgärda dem.

Marianne Laxén medlem i tvåspråkighetskommittén, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning