Det finns mycket att säga om Tiensuu – nemo öppnar upp delvis okända världar

Tarmo Peltokoski, Piotr Anderszewski och Jukka Tiensuu innehade centrala roller på RSO:s konsertprogram. Bild: Pressbilder/HBL-arkiv

Det är frestande att hänga upp sig på tidigare upprepade mantran om Jukka Tiensuus estetik, men i något skede borde vi kanske komma vidare, skriver Wilhelm Kvist.

Jukka Tiensuus reserverade hållning till att verbalisera sin konst är vid det här laget så väldokumenterad och flitigt upprepad att musiklivet håller på att gå på rundgång. För konstforskare, jo...