"Det finns inget utrymme för den arga eller kåta funkisen"

Efter institutionerna. I väst har man slutat att låsa in människor med intellektuella funktionsnedsättningar på institutioner men utvecklingen är knappast så progressivt och linjärt framåtskridande som vi vill tro, säger forskaren Niklas Altermark. I den postinstitutionella eran fortlever många underordnade strukturer. Bilderna är från Nickby mentalsjukhus, verksamt mellan 1914 och 1999.Bild: Cata Portin

Hur skulle blivande föräldrar reagera om fosterdiagnostiken kunde förutsäga homosexualitet hos barnet? Skulle det framstå som ett godtagbart skäl att göra abort? De intellektuellt funktionshindrades kamp mot samhällets uteslutningsmekanismer ligger minst 50 år efter motsvarande feministiska och antirasistiska kamper, säger forskaren Niklas Altermark.