Det finns inget skydd mot människan …

HBL:s medarbetare i Rom erinrar sig en strof ur Aniara medan han funderar över broras, översvämningar och katastrofer.

Italien förefaller ofta vara ett katastrofernas land. Italienarna drabbas av jordbävningar, snölaviner, översvämningar. En del kan härledas till klimatförändringar, men inte allt. Av det stora antalet bränder som drabbar Italiens vackra landskap är många anlagda.

Åklagaren Francesco Cozzi, som leder utredningen av den jättelika bron som kollapsade i Genua i veckan, är inte rädd att omedelbart ta ställning. "Det rör sig inte om en olycka", sa han till den samlade världspressen. I skrivande stund har ett 40-tal personer hittats döda. Flera personer saknas.

Italien är ett land i ekonomisk kris. Underhåll är numera ingenting man prioriterar. De som är ansvariga och sköter stora delar av motorvägsnätet är i dag privata företagskoncerner. Här finns bland annat modegruppen Benetton, som tjänar mycket mer pengar på detta än på sina kläder som krisar eftersom de prismässigt inte kan konkurrera med Zara och H&M.

De som sköter bron hade i maj beslutat om ett paket på 20 miljoner euro för att förstärka de delar av bron som inte renoverats tidigare. Utredningen får visa vad som hänt. En bro borde inte kunna kollapsa på några sekunder. Det kan ha rört sig om ett blixtnedslag som fått en vajer att brista. Flera hävdar förstås att bron var felkonstruerad.

Säkert är att flera av arkitekten Riccardo Morandis broar har haft stora problem. Hans patent på vajrar inneslutna i komprimerad betong försvårar givetvis alla kontroller.

Över 600 personer har fått lämna sina hem. Många kommer inte tillbaka. Bron måste rivas och i husen som ligger under bron får ingen bo kvar.

En olycka kommer sällan ensam. Nu oroas räddningsmanskapet av att Polcevera-floden, nu närmast uttorkad, lätt kan svämma över eftersom floden är blockerad av tonvis med betong. Den som varit i staden Genua vet vad som kan hända när det kommer mycket regn. 2011 drunknade sju personer, varav flera skolbarn, efter att en damm brustit. Vid den svåra översvämningen 1970 dog hela 44 personer.

Detta är inga rena naturkatastrofer. Det är människans verk. Olovligt byggande har successivt täckt över en rad åar och vattendrag. Samtidigt har mycket skog avverkats. När det kommer 300 millimeter på ett dygn förvandlas staden med sina enorma nivåskillnader snabbt till en livsfarlig lervälling.

I sitt rymdepos "Aniara" skriver Harry Martinson: "Det finnes skydd mot nästan allt som är
 mot eld och skador genom storm och köld
 ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.
Men det finns inget skydd mot människan."

Peter Loewe Journalist i Rom, Italien

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33