"Det finns inget rationellt i antisemitiska våldsutbrott"

Två män har begärts häktade och en är fortsatt misstänkt efter en attack mot den judiska församlingen i Göteborg. Brandbomber kastades mot synagogan medan en fest för ungdomar ordnades där på lördagskvällen. Bild: Lehtikuva/AFP/Adam Ihse

Judar i Sverige, liksom i flera andra europeiska länder, är utsatta från flera olika håll. Det säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

Antisemitismen finns inom nazistiska rörelser som Nordiska motståndsrörelsen med sin öppet antisemitiska agenda samt hos radikalt islamistiska grupper.

Den finns också bland människor med rötter i framför allt Mellanöstern och Nordafrika som har uppfostrats till att misstro judar. Det här för också bland andra Somar al Naher, som själv är från Syrien, fram i en artikel i Expressen.

– Om de här hållningarna sätts i verket utgör de ett reellt hot, vilket de senaste dagarna har visat, säger Svante Weyler.

Ser man till antisemitism i Sverige i stort ligger landet i olika undersökningar under snittet i europeisk jämförelse, och har varit rätt konstant. Men den som kommer fram inom de olika grupperingarna gör att många judar enligt honom känner olust och rädsla.

Alla judiska församlingar har i dag omfattande säkerhetsarrangemang. När den judiska skolan ska spela fotboll sker det under bevakning, ger han som exempel.

I Umeå lade den judiska församlingen ner sin verksamhet tidigare i år efter hot från nazister.

Brottsförebyggande rådets statistik från 2015 visar på det högsta antalet anmälda hatbrott med antisemitiska motiv, runt 280 men Svante Weyler menar att mörkertalet kan vara stort.

Undfallande politiker

Att antisemitism i Malmö fått så mycket uppmärksamhet tror Svante Weyler beror på att det finns stora invandrargrupper i staden, men kanske framför allt på att den politiska ledningen inte har satt ner foten och reagerat på hat.

Också på annat håll, och på riksnivå, har makthavare kritiserats för undfallenhet.

Här ser ändå Svante Weyler att en förändring har skett under hösten och vintern. Efter brandattacken mot synagogan i Göteborg, brandbomber och protester med hatiska slagord i Malmö har många fördömt händelserna.

– Vi måste vara väldigt tydliga med att den här antisemitismen och judehatet har ingen plats i vårt samhälle. Den ska inte ha något som helst utrymme, säger statsminister Stefan Löfven till nyhetsbyrån TT och menar att Sverige har problem med antisemitism.

I samband med protesten i Malmö i fredags gjorde polisen själv en anmälan mot hets mot folkgrupp, medan det ännu vid Nordiska motståndsrörelsens oanmälda demonstration före bokmässan i Göteborg i september fanns en osäkerhet kring vad som kan räknas som det.

Även om de senaste dagarnas händelser kom efter Donald Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, betonar Svante Weyler att det är en klassisk antisemitism som visar sig.

– Man letar efter en rationalitet i antisemitiska våldsutbrott, men det finns inget rationellt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03