Det finns ingen återgång till de lätta gamla tiderna

"Just nu står ECB inför stora utmaningar än en gång."

Kommunikation har blivit en av vår tids vattendelare. Bra kommunikation kan leda långt, dålig kommunikation kan krossa goda initiativ, karriärer och drömmar. Ofta är det människor vars formella...