Det finns inga plagiat vid Åbo Akademi

Bild: Mostphotos

Hittills har inte en enda studerande vid ÅA blivit dömd för plagiat.

I HBL (25.10) förebrådde Johan Ahlkvist Åbo Akademis ledning att den inte behandlat de plagiatfall han anmält efter vetenskapssamhällets standarder. ÅA svarade (HBL 1.11) att ÅA utreder sådana fall som sig bör. Jag tror att parterna missförstår varandra.

Ahlkvist har fel när han skriver "att plagierarens namn inte har offentliggjorts". På sidan www.abo.fi klickar man på För anställda\Akademins ledning\Rektoratet\Beslut och finner ett dokument med den oskyldiga titeln "Avgörande i utredning enligt forskningsetiska delegationens anvisningar", daterat den 24 juni 2015. Här står bluffdoktorns namn svart på vitt! Söker man däremot efter namnet eller "plagiat" på www.abo.fi, visas beslutet inte. Uppenbarligen har Ahlkvist och ÅA:s ledning helt olika uppfattning om begreppet "offentliggöra" och därför är de beklagligtvis oense på denna punkt.

Ahlkvist bor i Sverige. Där kan fusk vid högskoleprovet nu leda till fängelsestraff. Vid ÅA kan det inte få reella konsekvenser. Vid ÅA förekommer inte heller plagiat. Det har jag lärt mig som universitetsforskare i nordisk historia. En studerande på sitt fjärde år hade inlämnat ett PM med "lånad text" som fyllde flera sidor. Den ämnesansvarige sade mycket bestämt att jag inte skulle anmäla saken som plagiat. Jag gjorde det ändå den 1 mars. Dekanen beslutade till min förvåning att det inte förelåg plagiat. Enligt dekanen hade jag gjort mig skyldig till en "ogrundad anklagelse". Jag överklagade beslutet till rektor den 16 maj. Den 23 juni skrev kvalitetskoordinator Ole Karlsson till mig att han inte lyckades samla rättsskyddsnämnden till ett möte i juni.

Jag påpekade att enligt ÅA:s "plagiathanteringsprocess" skulle ärendet inte behandlas av rättsskyddsnämnden. Karlsson beklagade felet och lovade att mitt ärende kommer att utredas direkt när han återvänder från semestern i augusti 2016. I augusti fick jag på förfrågan veta att ärendet var under behandling. Den 11 oktober skrev jag till Karlsson och citerade Förvaltningslagen, paragraf 23: "Ett ärende skall behandlas utan ogrundat dröjsmål. En myndighet skall på en parts begäran ge en uppskattning om när ett beslut kommer att ges samt svara på förfrågningar om hur behandlingen framskrider."

Den 19 oktober var ärendet färdigbehandlat av Karlsson och undertecknat av rektor. Beslutet upphäver dekanens dom och kritiserar hans behandling av ärendet. Rektor och Karlsson konstaterar "att studeranden inte citerat sina källor på ett korrekt sätt", men slutar med att bedöma det hela som "oförsiktig användning", som inte leder till disciplinära konsekvenser eftersom den studerande ses som en "oerfaren skribent".

Det är anmärkningsvärt att ÅA menar att en studerande på sitt fjärde år inte kan förväntas skriva vetenskapligt och känna till regler om plagiat. Men när rektor nu har fastställt detta borde det också kommuniceras ut till arbetsgivarna så att de vet vad de kan förvänta av utexaminerade från ÅA.

"Plagiathanteringsprocessen" finns på http://www.abo.fi/student/regler. Enligt den är det närmast omöjligt att någon döms för plagiat. Domen kan på sin höjd vara "oförsiktig användning". Blanketten för "Anmälan om misstänkt fusk, störande eller plagiat" kräver bland annat att plagiat ska anmälas senast tre dagar efter att det uppdagats! Hittills har inte en enda studerande vid ÅA blivit dömd för plagiat. Det förefaller mig mycket troligt.

Jag har läst föreskrifterna för behandling av plagiatfall vid flera universitet. I inget fall görs en skillnad mellan "plagiat" och "oförsiktig användning". Det tycks finnas endast vid ÅA. Även om en text uppfyller kriterierna för plagiat vid andra universitet kallas det inte för plagiat vid ÅA. Därför finns det inga plagiat vid ÅA. Det borde Ahlkvist ha vetat efter många år i Åbo.

Jag kunde nämna många fler motvilliga utredningar vid ÅA. Av utrymmesskäl kan jag inte ge detaljer här: mögel på arbetsrum, mobbning och utbetalning av semesterpenning enligt kollektivavtalet.

Det är fullständigt korrekt, som Åbo Akademi skriver, att "ÅA utreder anmälningar", men det sker mycket motvilligt.

Jürgen Beyer universitetsforskare i nordisk historia vid Åbo Akademi till 31.12.2016, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning