Det finns inga fattiga språk

Jag betraktar det inte på något sätt som förskräckligt att finlandssvenskar ofta blandar in finska ord i talspråket. Det är normalt för en minoritet att ta intryck av språkmajoriteten, det är mänskligt och förekommer överallt.

I vissa sammanhang blandar jag in finska i mitt tal. Det beror inte på att svenskan saknar uttryck för vissa saker. Utan för att den här sortens språkblandningar för mig är en identitetsbärande faktor...