Det finns hopp, säger klimatexperten Petteri Taalas

– Vi måste höja ambitionsnivån globalt, säger Petteri Taalas som leder Meteorologiska världsorganisationen. Bilden är från en presskonferens vid Förenta Nationernas europeiska högkvarter i Genève i Schweiz 2018. Bild: Salvatore Di Nolfi/TT-AP

Att måla upp skräckscenarier är inte rätt väg att gå, säger Petteri Taalas som leder Meteorologiska världsorganisationen. I den här artikeln berättar han om sin syn på klimatkrisen efter publiceringen av IPCC:s klimatrapport.

På måndagen slog FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC:s rapport ner som en bomb. Parisavtalets mål om en klimatuppvärmning på 1,5 grader kommer möjligtvis att överskridas redan i början av 2030 om vi...