Det finns goda skäl att inte rösta via nätet

En elektronisk väljare måste förstås starkt identifieras vilket ger den myndighet som förrättar valet möjlighet att utan problem koppla ihop väljarna med hur de röstat.

Jan Sundberg föreslår (HBL Debatt 10.3) att vi i Finland borde övergå till elektronisk nätröstning, åtminstone då det gäller förhandsröster. Det finns ändå goda skäl att inte göra det. Både valfriheten och valhemligheten, och i förlängningen valens legitimitet står nämligen då på spel. Om det ges möjlighet att rösta från hemmasoffan finns inga garantier för att väljaren inte utsätts för starka påtryckningar eller till och med tvång gällande sitt val.

En elektronisk väljare måste förstås starkt identifieras (bankkoder eller kryptologiska certifikat), vilket ger den myndighet som förrättar valet möjlighet att utan problem koppla ihop väljarna med hur de röstat. I tillägg kan konstateras att en smarttelefon eller en hemmadator, med alla de dataintrång och identitetsstölder som vi kan läsa om dagligen, nog skall vara det absolut sista stället där val skall förrättas. De ovanstående problemen är förstås mycket större hot mot demokratin än ett system där väljarna röstar i egen hög person i ett valbås, skyddat från insyn, och där röstsedeln av papper räknas anonymt – och dessutom vid behov kan räknas om när datorerna krånglar.

Det här säger jag som en stor teknikentusiast, som annars gärna anammar det allra senaste på teknikfronten.

Rabbe Sandelin, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning