Det finns för få apotek i Helsingfors – uppluckrade bestämmelser ska öppna för fler apotek

Fimea vill öppna för fler apotek i Helsingfors. I vissa stadsdelar är apoteken nämligen för få. Bild: Kristoffer Åberg

Fimea har synat apotekssituationen i huvudstadsregionen. I en rapport konstaterar organisationen att fler apotek behövs, och att en reform av apoteksplaceringarna kan förbättra situationen.

Det finns för få apotek i Helsingfors. Det konstaterar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som aktivt utrett apoteken i landet sedan 2016.

– Helsingfors är den senaste staden som vi utrett, och vi föreslår nu att det grundas fem nya apotek här, säger Juha Sinnemäki, överprovisor på Fimea.

Det finns nämligen färre apotek i Helsingfors i förhållande till befolkningen i jämförelse med övriga landet. Dessutom visar prognoser att staden har runt 100 000 fler invånare år 2035, vilket skulle förvärra situationen ytterligare.

– Läget i Helsingfors är sådant att det nu finns fler än 20 apotek i stadskärnan i södra Helsingfors, men att det finns färre apotek i de övriga stadsdelarna, säger Sinnemäki.

Fri placering för apotek

Tidigare har Helsingfors delats in i 15 olika apoteksområden, där varje område fått ha ett visst antal apotek. Nu föreslår Fimea att de här områdena slopas helt, vilket betyder att de fem nya apoteken skulle få placeras var som helst.

– Med undantag av Mejlans sjukhusområde där ett apotek skulle placeras skulle de övriga få öppna var som helst.

Finns det då en risk att de nya apoteken alla öppnar exempelvis i centrum?

– Vi ser ingen risk att apoteken skulle centreras till ett område. I Esbo och Vanda har vi fattat motsvarande beslut, och erfarenheterna där är positiva, säger Sinnemäki.

Han tillägger ändå att alla apotek som ska öppna i Esbo och Vanda fortfarande inte hunnit slå upp dörrarna för kunder. Sammanlagt är det frågan om sex apotek i Esbo och fyra apotek i Vanda.

Fimea ber nu om utlåtanden innan ett beslut om apoteken fattas. Bland annat Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ska ge utlåtanden, men också apoteksföretagarna hörs.

– Vi strävar efter att fatta ett beslut på det här årets sida, men de nya apoteken kan öppna tidigast nästa år. Och så finns det förstås en möjlighet att någon överklagar beslutet.

Hur reagerade apotekarna i Esbo och Vanda när motsvarande reform drevs igenom där?

– En del apoteksföretagare överklagade beslutet genom besvär, men besvären höll inte i förvaltningsdomstolen, säger Sinnemäki.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning