Henrik Lax driver eutanasifrågan: "Det finns fall där inte ens den bästa terminalvården biter"

Henrik Lax säger att det är viktigt att respektera människans vilja i det skedet av livet då hon har det som svårast.Bild: HBL-arkiv/Evy Nickström

Medborgarinitiativet om att legalisera eutanasi har nu nått riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Tidigare riksdagsledamoten Henrik Lax (SFP) som drev eutanasifrågan redan för 20 år sedan hoppas att det nu ska bli en förändring och att aktiv dödshjälp blir tillåtet.