Namnvårdaren Maria Vidberg: "Östermyra var ett bruk, aldrig en stad"

Maria Vidberg är namnvårdare på Institutet för de inhemska språken, som ligger i Hagnäs. – På andra sidan Hagnäs strandväg kommer staden att bygga ytterligare en gata och den kommer att få namnet Signe Branders terrass, säger Vidberg. Bild: Niklas Tallqvist

Ortnamnen i vårt land kan indelas i två kategorier – hävdvunna namn som folk har använt i alla tider och planerade namn som nybyggda gator och stadsdelar får. De flesta ortnamnen i Helsingfors var ursprungligen svenska.

För drygt hundra år sedan var Helsingfors en väldigt svenskspråkig stad, stadsdelarna hade namn som Tölö, Kronohagen, Hagnäs och Sörnäs. Många gator hade ändå namn på två språk, det var svenska och ry...