Det finns ett alternativ till EU-notifikation – "synd att regeringen inte granskat det", skriver utskottet

– Jag är övertygad om att regeringen gjort en missbedömning när man valt att inte notifiera EU-kommissionen, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Det finns ett par alternativ för att minimera risken för att vårdreformen i framtiden bryter mot EU-regler. Anna-Maja Henriksson (SFP) anser att det lättaste vore att skicka en anmälan till EU-kommissionen omedelbart. Så finns också en annan möjlighet.

Grundlagsutskottet skickar en stark signal om att valfriheten i vården, och öppnandet av marknaden, inte borde ske förrän man är säker på att det inte uppstår problem med EU-reglerna. Det handlar om förbjudet statsstöd, vilket är en känslig fråga då offentlig vård och privat vård ska tävla på samma marknad.

Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att regeringens redogörelse om varför man inte bett om klartecken från EU – en så kallad notifikation – inte var tillfredsställande.

– Det räckte inte, säger Henriksson.

Därför är det nu upp till social- och hälsovårdsustskottet att klura ut hur man bäst försäkrar sig om att det inte uppstår misstag.

– Det allra klokaste vore att regeringen skickar en notifikation, en anmälan till EU-kommissionen omedelbart. Det är det enda kloka och det allra lättaste, säger Anna-Maja Henriksson som är ledamot i grundlagsutskottet.

Finns en möjlighet till – som inte utretts

I utskottets utlåtande ser man också en annan möjlighet.

– Det är om regeringen går in för att klassa våra social- och hälsovårdstjänster för så kallade SGEI-tjänster, vilket är en vokabulär man använder i EU, och som i sig kunde vara en lösning. Men det måste social- och hälsovårdsutskottet titta på.

SGEI-tjänster är någon tjänst som ett medlemsland anser att måste finnas tillgänglig till rimligt pris och som inte kan tryggas bara med marknasmekanismer, men det är något som måste definieras i lagstiftningen. Staten kan ge stöd för produktionen av sådana tjänster så länge det inte är överkompensation. "Grundlagsutskottet ser det som mycket beklagligt att regeringen inte alls i sitt förslag granskat möjligheten att motivera systemet med att det är fråga om SGEI-tjänster", skriver utskottet i sitt utlåtande.

– Jag är övertygad om att regeringen gjort en missbedömning när man valt att inte notifiera EU-kommissionen. Av någon underlig anledning valde man att inte göra det, säger Henriksson.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33