Det finns 7,8 miljarder människor i världen, men bara 650 miljoner vaccindoser

"Förra veckan smittades 5,7 miljoner människor – i stort sett hela Finlands befolkning."

Under veckoslutet fångar två artiklar mitt intresse. Den första är Trygve Söderlings essä om "vardagskommunism" i form av talko, allemansrätt och gratis vaccin åt alla finländare. Den andra är e...