Det finlandssvenska teckenspråket behöver resurser och stimulans för att inte dö ut

Janne Kankkonen, ordboksredaktör och språkrådgivare vid Finlands dövas förbund, säger att teckenspråkiga finlandssvenskar inte längre har någon möjlighet att använda sitt språk i en naturlig miljö. Bild: Foto: Heidi Koivisto Robertson/Finlands dövas förbund

På tisdag publiceras den första teckenspråksbarometern i Finland. Ett positivt steg framåt, anser finlandssvenska teckenspråkiga. Men de vill också se att staten och myndigheterna reagerar på resultaten.

Den första teckenspråksbarometern i Finland publiceras på tisdag. Att en sådan barometer över huvud taget genomförs är ett steg framåt i kampen för att förbättra de teckenspråkigas ställning i samhäll...