Det enda goda med vindkraft är att råttorna försvinner

Om kraftverken ägs av till exempel ett asiatiskt bolag är det svårt att ringa det och be att få de närmaste kraftverken avstängda på vintern för att möjliggöra skogsarbete.

Innan man arrenderar sin mark åt ett vindkraftsbolag bör kontraktet visas åt en jurist, även om kontraktet förbjuder att det visas eller diskuteras.

Då man undertecknar godkänner man att kontraktet kan överföras till en tredje part. Även om den ena parten är en lokal aktör säljs en stor del av kontrakten senare utomlands.

Om kraftverken ägs av till exempel ett asiatiskt bolag är det svårt att ringa det och be att få de närmaste kraftverken avstängda på vintern för att möjliggöra skogsarbete. Det flyger isblock från kraftverken på över 600 meters avstånd. I Sverige har det redan föreslagits att skogsarbeten av den anledningen borde göras på sommaren.

Hyrestagaren gör inteckningar i den hyrda marken som säkerhet för sina kommande lån. Om markägaren redan har inteckningar i området måste han skaffa nya säkerheter för sina egna inteckningar. Det uthyrda området utgör en belastning även för kommande generationer eftersom man inte kommer loss från hyreskontraktet. Även om kontraktstiden är 35 eller 50 år fortsätter kontraktet även härefter. Redan nu finns det fall där dödsbon kämpar för att komma loss från kontrakt som föräldrarna gjort. Förgäves.

Byggandet av vindkraftverk sänker fastigheternas värde i trakten med 30–70 procent. I Sastmola rasade fritidsfastigheternas värde med 47 procent. Kompenserar hyresinkomsterna värdeminskningen på fastigheterna och att hem och hälsa förloras?

Hörbart ljud bär ut med en radie på cirka 1–5 km, lågfrekvent buller och infraljud sprids till cirka 20 kilometers avstånd. Sömnsvårigheter, trötthet, huvudvärk, öronsymtom, variationer i blodtrycket, hjärtbesvär, missfall bland människor och djur. Bolagen förnekar hälsoeffekter trots att det finns vetenskapliga undersökningar.

Det faller på markägarens ansvar att riva och avlägsna vindkraftverk som uppförts på hans mark när den tiden kommer. Firman som driver verksamheten överförs till en bulvan, som därefter lämpligt går i konkurs. Skattebetalarna och markägarna städar upp i det kaos som girigheten förorsakat.

En fördel med vindkraftverken är att råttorna försvinner från gårdarna nära kraftverken. Som känt är ju råttan ett klokt djur.

Tänk efter innan du undertecknar.

Leena Kurikka, vindkraftsflykting, Jalasjärvi

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning