Det ekonomiska lugnet före stormen

Bild: Heikki Saukkomaa

Osäkerhet är ordet som präglar de ekonomiska framtidsutsikterna just nu. Företagen vet inte vad som väntar och de ekonomiska prognoserna räknar inte med en andra coronavåg.

Resultaten har varit bättre än väntat för många av de företag som hittills publicerat sina resultat för årets andra kvartal. Coronakrisen syns visserligen i varierande grad i resultaten, men många av...