Det där med att ta hand om våra barn

Bild: Niklas Meltio

Det stöd som dagvård, förskola och skola kan ge är av vital betydelse för barnets utveckling.

Jag såg för en tid sedan en dokumentär om Barack Obama och slogs av hur han förändrats under sin tid som president. Ung (okej, relativt), glad och lyskraftig till en början, mera nedtyngd och allvarligt när slutet på hans sista period som president närmar sig. Men hans förmåga att i sina tal säga de rätta sakerna på rätt sätt är fenomenal, och har bara förstärkts med tiden. I december 2012 sade han ungefär så här i samband med en besinningslös skolskjutning i en lågstadieskola i Newtown: "Detta är vår främsta uppgift – att ta hand om våra barn. Om vi inte klarar av det, klarar vi inte av någonting. Utifrån det uppdraget kommer vi att bedömas som samhälle".

Obama gör också den bedömningen att USA inte gör tillräckligt för sina barn, och efterlyser en förändring. Samtidigt slår det mig hur sällan jag hör sådant från ledande politiker här hos oss. Barnen och deras behov har motats ut i marginalerna – och sedan undrar man varför en allt större del av unga mår dåligt. Enligt OECD:s senaste rapport "Education at a Glance" är en oroväckande stor del av män (18 procent) och kvinnor (15 procent) i Finland i åldern 20–24 utanför såväl utbildning som arbete, och andelen har stigit sedan 2005.

Det har gjorts en hel del för att få unga in i utbildning eller arbetsliv under de senaste åren, men problemet är att vill man verkligen minska på utanförskapet bland unga bör man börja tidigt. De unga som är mellan 20 och 24 år i dag är födda under 90-talets ekonomiska kris. De nedskärningar som gjordes då drabbade barn och familj hårt. Inhemska uppföljningar visar att föräldrarnas arbetslöshet och ekonomiska svårigheter kan påverka barns utveckling och skolgång negativt, och att problemen syns långt upp i vuxenåldern.

Då familjen drabbas av bekymmer är de övriga nätverken kring barnen centrala. Det stöd som dagvård, förskola och skola kan ge är av vital betydelse för barnets utveckling. Därför är det viktigt att i ekonomiskt kärva tider särskilt värna om att de utvecklingsmiljöer där barnen vistas i kan erbjuda en hög kvalitet på omsorg och undervisning.

Dessvärre är barnens deltagande i dagvård och förskola lägre hos oss än snittet i OECD-länderna, och då arbetslösheten stigit har regeringen passat på att minskat på barnens subjektiva rätt till dagvård. Man tycks anse att det är bättre för barnet att vara hemma med en potentiellt stressad och av bekymmer nedtyngd förälder än att få leka med sina kompisar, få näringsrik mat och stöd av utbildad personal för sin utveckling.

Att regeringen också skurit ner på utbildningen på alla nivåer orkar jag tjata om så länge jag får spaltutrymme. Sammantaget har det gjorts väldigt mycket för att försvåra situationen för familjer och barn och ja, än en gång, med detta riskerar man att andelen utslagna unga vuxna ökar. Och precis som Obama säger, fixar vi inte det där med att ta hand om våra barn, så fixar vi inte någonting alls. Särskilt inte samhällsekonomin.

Mirjam Kalland professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning