Det blir lättare att bränna hästavföring

I Finland uppstår omkring 500 000–700 000 ton hästgödsel per år. Bild: Pixabay

Att använda hästspillning och annan stallgödsel i energiproduktion blir enklare från och med torsdagen.

I och med en lagändring krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av stallgödsel, det vill säga avföring från produktionsdjur.

Tidigare har man fått bränna stallgödsel endast i avfallsförbränningsanläggningar. Men förbränning i små och medelstora enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt anses nu vara energiproduktion och inte avfallsförbränning som tidigare.

Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira har också gjort anvisningar för hur man bränner stallgödsel, skriver Jord– och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Att tillåta hästgödsel inom energiproduktion är ett av regeringens spetsprojekt. Ändringarna är nu en del av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter.

I Finland uppstår omkring 500 000–700 000 ton hästgödsel per år. I och med lagändringen uppskattas endast omkring 100 000 ton hästgödsel brännas varje år.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46