Det blir ingen landskapsskatt – 18 vårdområden, fem samarbetskretsar

Kommunminister Anu Vehviläinen (C) och social- och hälsovårdsminister Juha Rehula (C) på regeringens info i dag. Bild: Seppo Samuli

Regeringen har enats om en vårdmodell som innebär att kompromissen från i höstas slutligen skrotas. Det blir inte heller någon landskapsskatt under den här regeringsperioden.

Vårdarrangörer blir i framtiden de 18 landskapen, och vården finansierar de via statsanslag.

Eftersom vårdområdena är så många förutsätts de alla göra samarbetsavtal med fem stora områden för den mest specialiserade vården – de fem områden där det finns universitetssjukhus. Eftersom en del tjänster är så specialiserade att de inte finns vid alla universitetssjukhus kan det förutsätta flera avtal.

– Vi kommer inte att gå vidare med en landskapsskatt under den här regeringsperioden, säger omsorgsminister Juha Rehula (C).

Däremot kommer regeringen att göra en utredning om hur en landskapsskatt skulle kunna se ut i framtiden – allt ser alltså ut som en kompromiss mellan Centerns och Samlingspartiets önskemål.

Pengarna från staten kommer att vara en klumpsumma, för att landskapen ska kunna utöva självbestämmande om fördelningen.

Fastigheter, personal överförs

Fastigheter och egendom kommer att överföras från sjukvårdsdistrikt till landskap, medan de utrymmen som kommunerna äger hyrs av landskapen. Också de lån som sjukvårdsdistrikten tagit för sina fastighetsinvesteringar överförs till landskapen.

– I kommunerna blir fastigheterna kvar och hyrs ut till landskapen. Om det i någon mån sker att alla fastigheter inte behövs, kommer staten att ordna med ett bolag som hyr dem så att inte kommunerna blir med ett sådant problem på hand, preciserar Rehula.

– Kommunerna kommer alltså inte längre att vara vårdaktörer.

Också personalen byter arbetsgivare, från kommuner eller samkommuner till landskapen.

Bolagisering ett måste?

Även om landskapen ska vara både beställare och vårdproducent ska de olika funktionerna vara åtskilda, till exempel så att produktionsbiten bolagiseras.

– Offentliga och privata vårdproducenter och den tredje sektorn ska ha samma förutsättningar, säger Rehula.

I praktiken innebär det, i regeringens linjedragning, att bolagisering av den offentliga produktionen verkar vara en förutsättning för att offentliga vårdproducenter ska kunna vara med på samma linje som den privata vården och tredje sektorn.

– Ja, det här är det sätt som vi i landet kommer att sköta saker i fortsättningen.

Det är upp till landskapen som anordnare att anlita antingen offentliga aktörer, samarbeta med andra landskap eller komplettera med privat vård. Dessutom ska invånarna kunna välja var de vill ha sin vård.

– Vi tror att valfriheten, genomförd på rätt sätt, leder till en rättvis och ekonomisk lösning, säger Samlingspartiets förhandlare, inrikesminister Petteri Orpo.

För Samlingspartiet har just valfriheten och de privata aktörernas möjligheter varit en knäckfråga, men exakt hur valfriheten ska se ut är inte ännu klart. Det är till exempel oklart hur, i vilken utsträckning och i vilka slags "paket" invånarna ska få göra sina val.

– Det är en fråga som nu går till vidare beredning. Men det ska ske övervakat och överlagt, och det får inte blir fråga om att någon kan sko sig på det eller plocka russinen ur kakan, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf).

Det är inte heller konkretiserat hur servicelöftet på olika språk kommer att fungera, men Rehula säger att inga principer och rättigheter förändrats.

– Förändringen är att vården anordnas av 18 landskap. Angående språkrätten så är grundlagen och språklagen alltjämt gällande som förr, säger Rehula.

Regeringen har också preciserat vilka uppgifter som kommer att höra till landskapen förutom vården. Dit hör räddningsväsendet, regionutveckling och näringsbyråer. Den nuvarande regionförvaltningen blir däremot statlig, även om de nuvarande verksamhetsorterna bevaras.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning