Det billigaste kan bli det dyraste

Bild: Ksf-arkiv

Byggande och en bra renovering grundar sig på kunskap om byggnadsfysik, kemi och mikrobiologi samt människans välbefinnande.

Arkitekt Rabbe Tiainen skriver (HBL 22.12) en förträfflig insändare om mögelskolor och onödig användning av kemikalier. Hur mycket har man i Winellska skolans renoveringsplaner beaktat detta? Vad betyder en grundlig städning och en rengöring av ventilationssystemet? Tänker man använda mögelgifter eller andra kemikalier och i så fall vilka? Har man använt kemikalier vid "normal" städning? Vilka är byggnadsmaterialen och vilka brandskyddskemikalier har används (gardiner, möbler)?

En av världens bästa forskare i inomhusluftproblem är professor Mirja Salkinoja-Salonen, som med sin arbetsgrupp gav en utförlig redogörelse till riksdagens miljöutskott den 8 december (Sairaat talot – sairaat ihmiset – homeongelmat?) om mögelproblematiken och den skadliga användningen av kemikalier vid städning och i byggnadsmaterial. Byggande och en bra renovering grundar sig på kunskap om byggnadsfysik, kemi och mikrobiologi samt människans välbefinnande.

Vid offentligt byggande och offentlig renovering avgör oftast priset. Den "billigaste" offerten kan bli den dyraste.

Thorleif Nordström magister i livsmedelsvetenskaper, ingenjör, Lahtis

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning