Ledare: Det bidde ingen kommunmiljard

Det går inte att spara bort en miljard i kommunerna genom att slopa kommunala uppgifter och normer för hur de ska utföras.

Det blev klart i morse att regeringen inte uppnår det sparmål på en miljard genom att gallra i kommunernas uppgifter som man hoppats på. Det berättade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C).

Redan den förra regeringen hade samma målsättning, men kom aldrig till skott. Nu måste alltså också regeringen Sipilä erkänna att det inte går att få ihop en sparmiljard. En tjänstemannaarbetsgrupp har gått genom allt tänkbart och kommit till 400 miljoner på lång sikt. Genom att förnya regionförvaltningen tror man att summan stiger till 500 miljoner.

För att få ihop den halva miljard som saknas kommer regeringen nu att utöka gallrandet så att hela den offentliga sektorn, inte bara kommunerna, ska gås genom. Vad det konkret kan betyda är än så länge oklart.

I kommunerna ska det i framtiden gå att friare än tidigare besluta till exempel om arbetsfördelningen mellan läkare, sjukskötare och hälsovårdare och på motsvarande sätt mellan tandläkare, tandsköterska och munhygienist. Lagstiftningen om det här ska beredas tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Frågan är känslig.

Regeringen ska också se över hela lagstiftningen om funktionshindrade, ett projekt som har pågått redan under tidigare regeringars tid. Tanken är att banta ned transportkostnaderna och att funktionshindrade över 75 i framtiden ska omfattas av lagen om äldreomsorg, som ger enskilda personer färre förmåner. Också i det här fallet är balansgången känslig och målsättningen att de funktionshindrade ska kunna leva ett självständigt liv får inte äventyras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning