På besök från världens lyckligaste land

Bhutan går sin egen väg och låter sig inte påverkas av omvärldens oljud

För en tid sedan besökte jag Bhutan, landet som fått världen att tänka på lycka. Det isolerade kungarikets filosofi grundar sig på buddism och hållbar utveckling och ledstjärnan är lycka. Man mä...