Publikevenemang får ordnas i hela Finland – det här gäller i olika faser och lokaler

Inga svettiga och trånga konserter ännu, men det är möjligt att ordna evenemang om man känner till reglerna. Bild: Ari Sundberg/SPT

För sommarens evenemang gäller lite olika regler beroende på var och hur de ordnas. Regionförvaltningsverken reder ut begreppen.

Det har rått osäkerhet kring hur sommarens evenemang kommer att kunna ordnas och därför informerade Regionförvaltningsverket om vad som gäller på fredagen.

För tillfället är nästan hela landet antingen på basnivån eller i accelerationsfasen för coronaviruset. Endast två regioner i Tavastland befinner sig fortfarande i fasen för samhällsspridning, som är den fas där de hårdaste restriktionerna gäller.

– För tillfället är det alldeles möjligt att ordna publikevenemang i hela landet, förutsatt att arrangören följer restriktioner och är medveten om rekommendationerna, säger Marko Peljonen vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Den lag som regionförvaltningsverken agerar under är smittskyddslagen och dess 58 paragraf. Smittskyddslagens 58 paragraf är i kraft till slutet av året.

De hygienbestämmelser som nämns i paragrafen är ett minimikrav för alla slags evenemang ända till slutet av året, oberoende vilken fas en region befinner sig i. Kommuner och regioner kan strama till direktiven, men inte förmildra dem.

Basnivån: Inga restriktioner för att träffas. Evenemangsarrangörer måste ta hygienbestämmelserna i smittskyddslagen 58 c § i beaktande.

Accelerationsfasen: Om fler än 10 personer samlas inomhus eller över 50 personer utomhus, måste Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds direktiv följas så att deltagarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd från varandra.

Spridningsfasen: Maximalt 10 personer får samlas inomhus och 50 utomhus så att det är möjligt att undvika fysisk kontakt enligt Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds direktiv. Utomhus kan fler än 50 personer samlas om publiken delas in i grupper enligt vissa direktiv.

Om arrangörer är osäkra på vilka direktiv som gäller uppmanar Regionförvaltningsverket att man är i kontakt med hälsomyndigheterna i den egna kommunen.

Hur långt är ett säkerhetsavstånd?

Vid evenemang som konserter, teaterföreställningar och dylikt ska man i hela landet beakta tillräckliga avstånd.

Det finns inga klara direktiv för hur långt ett säkerhetsavstånd ska vara, men Pasi Hirvikoski vid Norra Finlands regionförvaltningsverk säger att det är fritt fram att använda vanligt bondförnuft.

– I praktiken kan man tänka som så: om en person nyser utan munskydd, hur långt sprids partiklarna?

Avstånden beror också på vilket slags evenemang det är frågan om. I oklara fall kan arrangören diskutera med kommunens hälsomyndigheter eller smittskyddsläkare.

Däremot kan en arrangör inte styra hur publiken de facto rör sig. Om ett gäng människor räknar sig som en enhetlig grupp, kan och får de umgås på evenemanget utan säkerhetsavstånd. Det ska ändå alltid finnas möjlighet att hålla avstånden.

Åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset:

1) kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,

2) kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och

3) rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

En i 3 momentet avsedd aktör som disponerar över utrymmen som avses i denna paragraf ska dessutom ordna kundernas och deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra. [...]

På frågan om varför evenemangsarrangörer måste följa andra direktiv än till exempel köpcentrum svarar Pasi Hirvikoski att det handlar om olika lagar.

– Allmänna sammankomster regleras i lagen om sammankomster. Dit räknas inte människor som rör sig i butiker.

Bord och bänk till förfogande

Vid regionförvaltningsverken poängterar man att det är regeringen som bestämmer vilka restriktioner som gäller på krogarna. För tillfället måste alla restaurang- och bargäster ha tillgång till stol och bord. Det vill säga: det måste finnas möjlighet att sitta ner vid ett bord.

Det här gäller inomhus i alla regioner, under alla coronafaser. I de regioner som befinner sig på basnivån gäller sittplatskravet endast inomhus, i samhällsspridnings- och accelerationsfasen också på uteserveringar.

Riku-Matti Lehikoinen vid Södra Finlands regionförvaltningsverk säger att det nu är slut på det så kallade sång och dans-förbudet på de flesta ställen.

– Nu är det möjligt att sjunga karaoke, dansa och spela biljard i alla regioner där man befinner sig på basnivå eller i accelerationsfasen.

I dessa områden får krogarna vara öppna till minst klockan 22.

Vad är tillräckligt fysiskt avstånd?

– Det beror på evenemanget. Tänk på att viruset kan spridas via hosta och nysningar, utan att man rör vid varandra. Använd sunt förnuft.

Vem bestämmer ifall ett evenemang får ordnas?

– Det finns ingen lag på att evenemang eller sammankomster inte skulle få ordnas. Däremot måste man följa de direktiv som ens eget regionförvaltningsverk satt upp. Vid stora sammankomster begärs lov från polisen, men det gäller också utan ikraftvarande smittskyddslag.

Hur borde sommarteatrar ordna sina läktare?

– Vid sammankomster utomhus ska tillräckliga fysiska avstånd vara möjliga. Hur det görs rent praktiskt ansvarar teatern för. Fråga kommunens hälsomyndigheter vid oklarheter.

Om ett kafé finns i samband med en danspaviljong eller dylikt, var gäller restaurangrestriktionerna?

– Restriktionerna för restaurangverksamhet gäller på kaféområdet. Kaféet stänger enligt restriktionerna i regionen men danspaviljongen omfattas inte av krogrestriktionerna och kan fortsätta vara öppen.

Är en scenshow i en park en allmän sammankomst?

– Om showen ordnas i en park så är det en allmän sammankost och lagar och restriktioner måste följas. Det är olika restriktioner i olika regioner beroende på coronaläget.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning